Noteikumi

Noteikumi Auklēm

1. Bērnu uzraudzības pakalpojumu var sniegt aukle, kas reģistrēta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā kā pakalpojuma sniedzējs Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Vairāk info: ikvd.gov.lv
2. Aizliegts norādīt nepatiesus datus par sevi.
3. Aizliegts norādīt kontaktus vai veidus kā ar Jums sazināties ārpus lauciņiem «kontakti».
4. Aziliegts pievienot pornogrāfiska satura bildes un bildes, kurās neesat Jūs(auklēm) vai Jūsu bērns(ģimenēm).
5. Aizliegts izpaust savu paroli.
6. Aizliegts vairākiem lietotājiem izmantot vienu profilu.
Noteikumu neievērošanas gadījuma, mums ir tiesības dzēst Jūsu profilu bez brīdinājuma un/vai liegt Jums pieeju portālam.

Noteikumi Ģimenēm

1. Aizliegts norādīt nepatiesus datus par sevi.
2. Aizliegts norādīt kontaktus vai veidus kā ar Jums sazināties ārpus lauciņiem "kontakti".
3. Aziliegts pievienot pornogrāfiska satura bildes un bildes, kurās neesat Jūs(auklēm) vai Jūsu bērns(ģimenēm).
4. Aizliegts izpaust savu paroli.
5. Aizliegts vairākiem lietotājiem izmantot vienu profilu.
Noteikumu neievērošanas gadījuma, mums ir tiesības dzēst Jūsu profilu bez brīdinājuma un/vai liegt Jums pieeju portālam.

Personas datu apstrāde

1. E-aukle.lv apstrādā Datus, atbilstoši Eiropas principiem datu aizsardzībā – kā likumība, godīgums, caurspīdīgums, saistību mērķa izpildes nodrošināšana, datu apjoma samazināšana, u.c. principiem – un nodrošina atbilstoša likuma izpildi. E-aukle.lv uzskata Lietotāja intereses, tiesības un brīvības par savām prioritātēm, apstrādājot Datus. Lietotājs drīkst uzzināt papildu informāciju, kas saistīta ar to kā E-aukle.lv apstrādā, aizsargā viņa/viņas Datus no E-aukle.lv pa e-pastu, kura kontakti ir norādīti Tīmekļa vietnē.
2. E-aukle.lv apstrādā vienīgi tos personas datus, kurus Lietotājs pats ir sniedzis.
3. Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi:
3.1 pieprasīt pieeju pie saviem personas datiem;
3.2 pieprasīt papildināt, labot vai aizstāt datus;
3.3 pieprasīt, lai dati tiktu dzēsti un tālāka apstrāde izbeigta;
3.4 pieprasīt, lai datu apstrāde tiek ierobežota;
3.5 iesniegt sūdzības attiecīgajai uzraudzības iestādei par datu apstrādi;
3.6 atsaukt savu piekrišanu;
3.7 izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 20. pantu.
4. Tīmekļa vietnes īpašnieks ir SIA "Smartsoft" Reģ. Nr.50103543771.